Föreningen Stavsnäs by               2008-06-01

Byrådet

 

Protokoll från konstituerande sammanträde Föreningen Stavsnäs By 1 juni 2008

 

Närvarande:

Björn Ulfvin, Kerstin Nyström, Suzanne Friberg, Marina Backer Skaar, Sven Bäck, Barbro Hedvall, Sofia Cerne, Peter Lake

Anmält förhinder:

Viking Holm

 

1)     Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat

2)     Till justeringsmän valdes Barbro Hedvall och Marina Backer Skaar

3)     Konstituering av Byråd för Föreningen Stavsnäs by 2008
Byfogde, ordförande på ett år
Björn Ulfvin
Vice ordförande
Marina Backer Skaar
Sekreterare
Sofia Cerne
Suzanne Friberg (vice sekreterare)
Kassör
Kerstin Nyström
Vägansvarig
Peter Lake
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

4)     Firmateckning
att
Föreningen Stavsnäs Bys firma tecknas av ordföranden Björn Ulfvin eller av två av föreningens styrelsemedlemmar i förening,
att föreningens kassör Kerstin Nyström tecknar föreningens bank- & postgirokonton

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

5)  Mötet avslutas.

 

Vid pennan                                           Justeras

 

 

Björn Ulfvin                                           Barbro Hedvall Marina Backer Skaar