Hej.

Nu har ytterligare en sommar nästan tagit slut. Vädret har varierat en del, början var betydligt bättre än senare delen i alla fall. Styrelsen har hunnit med två möten, dels i början av juni och det senaste nu i augusti. Med detta brev vill styrelsen återkomma, enligt tidigare sed, med lite information om vad som hänt och vad som kommer att hända och vi börjar med:

 

  1. Årsstämman maj 2008.

Mötet var välbesökt och med en god stämning valdes följande funktionärer för den kommande perioden:

Ordförande                          Björn Ulfvin

Ledamöter     på ett år         Sven Bäck, Suzanne Frigren

på två år         Marina Backer Skaar (vice ordförande), Sofia Cerne (sekreterare), Viking Holm och Peter Lake (vägansvarig)

Revisorer       på ett år         Berit Linberg, Robert Wergeland

Revisor suppl.                      Bernt Fälting, Ulf Westerberg

Trafikgrupp                          Ronny Blomstrand, Lars Messing

Bastukommitté                     Sven Bäck, Anita Stridsberg

Valberedning                        Olle Persson, Birgitta Westerberg, samt har styrelsen tillfrågat Ronny Blomstrand

Kontaktuppgifter till ledamöterna hittar du på hemsidan www.stavsnasby.nu

Årsavgiften förblir oförändrad likaså avgiften för tillkommande hushållsenhet.

Kommande arbetsdag fastställdes till lördagen den 25 oktober samt 25 april 2009.

Detaljplanen var på mötesdagen inte fullt klar men planerades att vara klar till sommaren, se även nedan punkt 8.

Arbetsgruppen för samfällighetsföreningen valdes med följande medlemmar:

Björn Ulfvin (sammankallande), Jane Fälting, Johan Holmberg, Erik Osvald, Ronny

Blomstrand, Gunnar Wernolf har av styrelsen tillfrågats och accepterat

Budgeten fastställdes enligt styrelsens förslag.

Styrelsen fick i uppdrag att se över stadgarna till nästa stämma.

Gunnar Wernolf avtackades för den tid han, med stort engagemang och intresse för föreningens verksamhet, medverkat i föreningens styrelse.

De avgående styrelserepresentanterna avtackades med varsin rododendron.

 

  1. Midsommarfirandet

I sedvanlig ordning firades midsommar nere i Sommarhamn med nästan 800 närvarande. Fint väder och många barn. Ett stort tack till Anette Hendered som höll i trådarna och alla ni som hjälpte till med att klä stången och ställde upp för att hjälpa till med sång, dans och spelning.

 

  1. Vägar och belysning

Under augusti kommer en inventering att ske och vägar att repareras efter sensommarens häftiga regn. Belysningen längs vägarna kommer att ses över och grenar som skymmer att tas bort. Alla medlemmar uppmanas att se över häckar och buskar längs tomter som gränsar till vägarna. En uppmaning kommer att delas ut till dem som har vildvuxna häckar och buskar, se information i era brevlådor senare. Under arbetsdagen den 25 oktober kommer en övergripande klippning att utföras.

Observera att det är respektive tomtägare som ansvarar för att Plan- och bygglagen följs. Basregel: ½-meter fritt mellan tomtgräns och körbana, samt max 70 cm hög häck vid utfarter och vägkorsningar.

 

 

 

  1. Badet i Östersjöviken

 

Badet har fungerat fint och skötsel har skett genom Patrik Tiainens försorg. I dagarna sker en vassklippning som kommer att upprepas minst två år för att stoppa vidare återväxt.

Lekredskapen har setts över och rutschkanan kommer att rivas efter denna säsong då den har tjänat ut. Förhandlingar pågår med Värmdö kommun om införskaffande av ny sådan till nästa sommar.

 

  1. Eldning av trädgårdsavfall

Under hösten är det tillåtet att elda 1 – 14 oktober.

 

  1. Bastun

Bastun är öppen lördagar för bad. Passa på och ta ett bad, det är många som träffas och ventilerar aktuella frågor. Damer 13.00-15.00 och Herrar 15.00-17.00

 

  1. Kräftfest

Lördagen den 16 augusti var en minnesvärd kväll. För första gången anordnades en gemensam kräftskiva under tält nere i sommarhamn. En underbar kväll med fint väder och sång till levande musik och till facilt pris som alla närvarande uppskattade mycket. Inbjudan delades ut i brevlådor och deltagarantalet var denna första gång begräsat. Finns ett intresse så återkommer evenemanget till nästa höst. Ett stort tack till Helge Tiainen, Yngve Holmberg och Eskil Stenstrand för ert arbete med arrangemanget. Inte att förglömma era medhjälpare som gjorde en fin insats.

 

  1. Detaljplanen

Under augusti har vi varit i kontakt med Värmdö kommun och styrelsen har genom kontakter med politikerna försökt få igenom våra önskemål. I dagarna blev det klart att det slutliga dokumentet från Planavdelningen blev återremitterat på Samhällstekniska Nämndens möte 19 augusti. Nämnden ansåg att det fanns flera oklara punkter i Detaljplaneförslaget (bl.a. Munthes äng, trädfällningsregler mm.) Ärendet kommer förmodligen upp igen under oktobermötet i Samhällstekniska nämnden.

 

  1. Information till medlemmar

Styrelsen hänvisar till vår hemsida www.stavsnasby.nu för information. Vi kommer att fylla på med protokoll och medlemsbrev och komplettera detta med e-postutskick vid behov. Skicka gärna din e-post till bjorn.ulfvin@hotmail.com. Det finns även en hel del annat nyttigt att finna där. Medlemsbreven kommer tills vidare att, förutom hemsidan, även att sättas upp på anslagstavlan i hörnet Allévägen/skolvägen.

 

  1. Arbetsdag

Till sist en uppmaning till arbete. Höstens arbetsdag är bestämd till lördagen den 25  oktober.

Samling vid bastun som vanligt kl 10.00. Se även anslag som kommer att sättas upp i god tid.

Kom gärna med önskemål om arbetsinsatser av allmän karaktär. Lämna i ordförandes brevlåda på Allévägen 18 eller per mail till bjorn.ulfvin@hotmail.com .

Styrelsen kommer att utarbeta en plan för att reducera överhäng av grenar och buskar som hindrar trafiken på alla våra vägar, och ta bort dessa senast på arbetsdagen.

 

Det var allt för denna gång, på återhörande

Varma hälsningar

 

Byrådet/Björn Ulfvin