Tar tempen på Sverige    

     Arbetsdag 27/4-2019 samt Årsstämma 27/4-2019 Kl 17.00, handlingar finns här, Välkomna !