Tar tempen på Sverige    

     Arbetsdag 22/4 - 2017 samt Årsstämma 22/4 - 2017, handlingar finns här, Välkomna !

     Ny fiberentreprenör i byn, läs här www.fibertjanst.se/intresseanmalan