Arbetsdagar i Stavsnäs By

 

2007 27 Oktober Samling vid Bastun klockan 10.00
2008 26 April Samling vid Bastun klockan 10.00
2008 25 Oktober Samling vid Bastun klockan 10.00
2009 25 April Samling vid Bastun klockan 10.00
2009 24 Oktober Samling vid Bastun klockan 10.00
2010    
2010 30 Oktober Samling vid Bastun klockan 10.00
2011 7 Maj Samling vid Bastun klockan 10.00
2011 29 Oktober Samling vid bastun klockan 10.00
2012 28 April Samling vid bastun klockan 10.00
2012 27 Oktober Samling vid bastun klockan 10.00
2013 27 April Samling vid bastun klockan 10.00
2013 26 Oktober Samling vid bastun klockan 10.00
2014 26 April Samling vid bastun klockan 10.00
2015 25 April Samling vid bastun klockan 10.00
2016 23 April Samling vid bastun klockan 10.00
2017 22 April Samling vid bastun klockan 10.00