Här kommer vi fortlöpande samla  information  angående detaljplanen för Stavsnäs By
 

______________________________________________________________________________

 

Detaljplanen är nu antagen, se en sammanställning av planhandlingarna här:

Direktlänk till kommunens hemsida angående planens status

Regeringsbeslut
Genomförandebeskrivning
Planbeskrivning
Plankarta
 
  • Medborgardialog i Fyrhuset 2011-01-27
  • Sammanställning medborgardialog i Stavsnäs 2011-01-27

    Projekt Österby

    Vision Stavsnäs Vinterhamn

  • Senast uppdaterad    2014-03-23